Till startsida

Projektledarrollen i förändring

Projektledarrollen i förändring

Värdet som skapas av alla de projekt som genomförs i världen är mycket stort och svarar för en enormt stor del av vår globala BNP. Antal projekt ökar snarare än minskar. Under senare år har vi dock samtidigt sett att projekt och projektledarens roll har förändrats på olika sätt.

I vissa fall beror det på att omvärlden eller vårt sätt att organisera oss förändrats eller att nya arbetsformer införs. Under den här rubriken skriver vi och refererar intressanta teman inom det området. 

Har man inte alls behov av den kompetens, verktyg och förmågor som erfarna projektledare har? I vilka andra yrkesroller återfinner vi behov av dessa förmågor och kompetenser? Projektledarens kompetens och förmågor behövs också i framtiden men kanske i vissa fall med en annan titel. Projekt innebär i de flesta fall förändring, så därför är många projektledare också jättedrivna och skickliga förändringsledare för att ta ett exempel.

 

Webinarier

Under det här temat genomför vi också en del webinarier. Se bland annat webinariet med Bo Tonnquist, där han bland annat belyser frågan om ”Agilt eller projekt” och försöker reda ut begreppen.

 

Artiklar

Här hittar du artiklar med projektledare, som med sin kompetens inom projektledning, antagit roller inom agila arbetssätt.