Till startsida

PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

Hur många projekt försenas eller har avstannat på grund av dålig planering? Är du expert på schemaläggning och resursplanering? Du vet att ett dåligt planerat projekt är ett misslyckat projekt. 

Genom dina erfarenheter kan du synliggöra projektets framsteg för hela projektgruppen, varna dem för förseningar och finna lösningar för dessa, så att projektet kommer på rätt spår igen. Att vara expert på schemaläggning innebär inte bara hantering av programvara, det är att kunna planera det oförutsägbara. Är du den personen man räknar med för att kunna leverera projektet i tid? Med en PMI-Scheduling Professional® certifiering, kommer denna färdighet lyftas fram och du kommer att synliggöra din expertis inom området.

Läs mer om PMI-Scheduling Professional®