Till startsida

PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®

En dåligt utvärderad eller glömd risk kan sätta ett projekt för fara, vilket kan leda till katastrofala följder för företaget. Nyckeln till projektets framgång är att hantera dessa risker i tid för att både spara tid och kostnader. Om du är personen som har gjort det möjligt för teamet att undkomma de värsta projektriskerna på grund av din skarpsynthet och analytiska förmåga, så är en PMI Risk Management Professional, PMI-RMP® certifiering något för dig! 

Certifieringen kommer att ge dig möjlighet att sticka ut bland andra projektledare genom att visa på din expertis inom detta område. Den ger dig ett kvitto på att du är den personen man vänder sig till för att identifiera risker, för att kunna minska hoten och förbättra möjligheterna i projekt. PMI-RMP® certifieringen visar på din skicklighet och kompetens inom specialist området riskhantering för projektledare. Om du vill visa upp din specialistkompetens för arbetsgivare, är PMI-RMP® certifieringen rätt för dig.

Läs mer om PMI-RMP®