Till startsida

Artiklar

Vår ambition är att vara Sveriges ledande forum inom projekt och ledarskap! Här hittar du insiktsfulla artiklar inom olika teman. Vi har ett antal återkommande krönikörer som skriver för oss, tillsammans med intervjuer och reportage. Vi översätter även utvalda artiklar från tidningen "PM Network" och annan media från PMI.

Alla artiklar

Våra återkommande krönikörer

 • Maria Björk

  Maria är en engagerad förändringsledare och föredragshållare med ett passionerat förhållande till att utveckla människor, projekt och verksamheter. En strukturerad arbetsmyra med fokus på verksamhetsnytta som älskar nätverkande. Medförfattare till E-delegationens ramverk för Nyttorealisering 2.0, certifierad i Change Managment (Prosci) och Benefit Management (APMG).

 • Anette Hallin

  Anette Hallin är docent i företagsekonomi vid Mälardalens högskola där hon lär och forskar om projekt och digitalisering. Hon har tillsammans med Tina Karrbom-Gustavsson (Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm) skrivit en grundläggande lärobok kallad "Projektledning" som används vid många universitet och andra institutioner.

 • Carina Juserius

  Carina är projektledare hos organisationen Mentor och deras initiativ MentorTrainee. Dessutom har Carina genom det egna företaget Kompus Kompetensträning AB under många år coachat företag och team som vill utmana sig själva att hitta sin egen framgångsstrategi. Carina har många års erfarenhet att jobba med metoder från NLP, Meta-Coaching och Mental Träning.

 • Gabriella Lockwall

  Gabriella Lockwall är skådespelare och utbildar i den ickeverbala kommunikationen sedan över tjugo år tillbaka. Hon föreläser, ger kurser och coachar. Återkommande beställare är Vasamuseet, Stockholms Universitet, Sveriges kommuner och Landsting samt organisationen Ledarna. Gabriella räknas som en av Sveriges experter inom området. I slutet på augusti 2018 kom hennes bok ”Inte en kroppsspråksbok” ut på förlag. I den har Gabriella samlat tjugo år av erfarenheter och möten med människor hon hjälpt via sina metoder.

 • Eva Svärd

  Det som idag gör företag konkurrenskraftiga och ledande är när medarbetare och ledning har kunskap om och förståelse för att ta ansvar för sitt eget välbefinnande och hållbarhet. Verksamhetens framgång vilar i händerna på våra medarbetare, det är våra vanor och beteenden som syns på sista raden. Eva erbjuder tjänster inom stressprevention och stresshantering som hjälper ledning och medarbetare att förebygga stress och främja hälsa, vilket bidrar till hållbara individer och företag.

 • Anette Wendin

  Halverad implementeringstid i förändringsprojekten - vilket värde har det för er? Annette är en strategisk och innovativ förändringsledare, processledare, certifierad projektledare och transformerande affärscoach. Hon har i över 20 år hjälpt såväl näringsliv som offentlig sektor att utveckla och implementera processer, arbetssätt, system och hjälpsamma beteenden i projektintensiva organisationer eller företag i tillväxt.