Syfte och Mål - PMI Sweden Chapter

Vision

Att PMI Sweden Chapter är känd som en dynamisk organisation bestående av Project Management Professionals (PMP) och projektledare som siktar att bli PMP. PMI SC skall med stort engagemang ägna sig åt att främja utvecklingen inom projektledning inom utbildning och näringsliv i Sverige.

Huvuduppgift

PMI SC ska utgöra ett forum för Project Management Professionals (PMP). PMI SC ska verka för att sprida PMI:s grundidéer genom att, i kontakt med andra projektledare, utbyta erfarenheter av projektarbete, tillhanda och erhålla kunskap och utbildning, samt stödja projektledare i deras strävan att bli certifierade och i övrigt öka projektledarnas professionalism.

Mål / Syfte

  • Främja Project Management Institutets syfte och mål i Sverige.

  • Genom rekrytering av lokala Project Management Professionals, och andra projektledare, öka antalet engagerade medlemmar.

  • Lansera PMI:s grundidé och metoder om Project Management Professionals bland lokala företag, universitet och yrkessamfund.

  • Vara till stöd för och stärka Project Management Professionals genom utveckling och tillhandahållande av kvalitetsprogram grundade på Svenska behov.

  • Utarbeta och erbjuda utbildningar som syftar till att bredda kompetensen hos de lokala Project Management Professionals, och främja "The Project Management Institute Professional Certification Program".

Mål / Uppgift

PMI SC uppgift är att sprida och öka kunskap om projektledning och etablera Project Management som profession. I Sweden Chapter får projektledare möjlighet till erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning. Sweden Chapter arrangerar seminarier inom projektledningsområdet och hänvisar till godkända preparandkurser inför projektledarcertifiering.

Stadgar

PMI Sweden Chapter Stadgar version 9A

Förslag på nya stadgar hittar du här. PMI Sweden Chapter Stadgar version 9B.

Om du som medlem har förslag på uppdatering av stadgarna så måste du använda nedanstående blankett eller åtminstone skicka in den information som blanketten efterfrågar.

Blankett för förslag till stadgeändring.

Innehållsansvarig: Mattias Georgson Petren

Sponsor av webbplats: Sökmotoroptimerat publiceringsverktyg från Initiva AB