Project Management Institute (PMI) 

Om PMI

PMI grundades 1969 och är idag världens ledande organisation för personer som är intresserade av professionell projektledning. PMI representerar idag ca 500,000 medlemmar och PMP'er i 180 länder. Det är en fristående och icke vinstdrivande organisation vars syfte är att främja och utveckla projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för projektledning.

PMI Local Chapter - Sweden Chapter

PMI finns representerade över hela världen i form av lokalavdelningar vilka tillhandahåller PMIs tjänster samt arrangerar lokala aktiviteter för sina medlemmar. I januari 1998 bildades den första lokala avdelningen i Skandinavien; Central Sweden Chapter, vilken har utvecklats till den rikstäckande PMI Sweden Chapter.
Styrelsen består av representanter från svenskt näringsliv och höll det första styrelsemötet den 30 mars 1998 i Göteborg.

Liksom PMI har Sweden Chapter som mål att sprida kunskap om projektledning, förankra projektledning som yrke och enskilt kunskapsområde samt att utgöra ett nätverk för utbyte av erfarenheter mellan personer som arbetar i projektform.

Sweden Chapter är indelat i fyra geografiska områden, med lokala arbetsgrupper, för att kunna arrangera lokalt anpassade aktiviteter på plats i alla landsändar. För speciella intresseområden finns möjlighet att delta i rikstäckande nätverk.

Sweden Chapter gör det möjligt att bevaka nyheter, trender och möjligheter för projektledning och att styra kompetensutvecklingen av projektledare genom att bland annat anordna olika seminarier, träffar och andra aktiviteter.

Innehållsansvarig: Christina Andersson

Sponsor av webbplats: Sökmotoroptimerat publiceringsverktyg från Initiva AB