Utbildningskalender

Företag

Datum

Typ

Dagar

Ort

CANEA

5-9 december 2016

PMP

5

Göteborg

Semcon

13-16 december 2016 + 24-25 januari 2017

PMP

6

Stockholm

CANEA

23-27 januari 2017

PMP

5

Stockholm

Semcon

31 januari – 10 mars 2017

PMP

35 tim

Virtuell

CANEA

3-7 april 2017

PMP

5

Göteborg

Semcon

4 april – 19 maj 2017

PMP

35 tim

Virtuell

Semcon

9-12 maj + 13-14 juni 2017

PMP

6

Stockholm

CANEA

12-16 juni 2017

PMP

5

Stockholm

CANEA

14-18 augusti 2017

PMP

5

Göteborg

Semcon

11 september – 30 oktober 2017

PMP

35 tim

Virtuell

Semcon

26 - 29 september + 24 - 25 oktober 2017

PMP

6

Göteborg

Semcon

5 - 8 december 2017 + 23 - 24 januari 2018

PMP

6

Stockholm