Utbildningskalender

Företag

Datum

Typ

Dagar

Ort

Semcon

9-12 maj + 13-14 juni 2017

PMP

6

Stockholm

CANEA

12-16 juni 2017

PMP

5

Stockholm

CANEA

14-18 augusti 2017

PMP

5

Göteborg

Semcon

11 september – 30 oktober 2017

PMP

35 tim

Virtuell

Semcon

26 - 29 september + 24 - 25 oktober 2017

PMP

6

Göteborg

Semcon

5 - 8 december 2017 + 23 - 24 januari 2018

PMP

6

Stockholm