PgMP - Program Management Professional

Nyttan med PgMP

 • Förbättrar koordineringen av många projekt för att optimera programmets förväntade effekter

 • Förbättrar resursallokering

 • Ökar projektmognaden inom en organisation

För vem är PgMP?

Personer som:

 • Koordinerar ett antal relaterade projekt

 • Leder och samordnar flera projektledare

 • Fattar och verkställer beslut för att uppnå nytta i verksamheten

Certifieringsprocess

 • Granska kandidatens arbetslivserfarenhet i ansökan
  Kostnad: PMI medlemmar $1,500, Non PMI medlemmar $1,800

 • Examination med flervalsfrågor
  170 frågor

 • 360-graders utvärdering

Krav och förutsättningar

Kategori 1: "Bachelors Degree", d.v.s. kandidatexamen (120 p / 160 hp) eller motsvarande
Inom de senaste 15 åren:

 • 4 år (6,000 tim) erfarenhet inom projektledning.

och

 • 4 år (6,000 tim) erfarenhet inom programledning.

Kategori 2: "High School Diploma", d.v.s. gymnasial examen
Inom de senaste 15 åren:

 • 4 år (6,000 tim) erfarenhet inom projektledning.

och

 • 7 år (10,500 tim) erfarenhet inom programledning.

Kostnad för certifering

Läs mer

Innehållsansvarig: Klas Skogmar

Sponsor av webbplats: Sökmotoroptimerat publiceringsverktyg från Initiva AB