PMI Scheduling Professional (PMI-SP)

Vad är PMI-SP?

  • En globalt framtagen certifiering för individer som besitter erkänd kunskap, färdigheter och erfarenhet inom tidplanering.

  • Riktar sig till specialister som arbetar med att att utveckla och underhålla tidplaner i projekt.

  • Kräver inga andra certifieringar, helt oberoende av PMP.

  • Erkänner de som innehar rollen som tidplanerare.

Krav och förutsättningar

Kategori 1: För den som har en "Bachelors Degree", d.v.s. kandidatexamen (120 p / 160 hp) eller motsvarande utbildning krävs:

  • 3500 tidplaneringstimmar under minst de senaste tre åren och som högst under de senaste fem åren

  • 30 h formell tidplaneringsutbildning

Kategori 2: För den som har "High School Diploma", d.v.s. gymnasial examen krävs:

  • 5000 tidplaneringstimmar under minst de senaste tre och som högst de senaste fem åren

  • 40 h formell tidplaneringsutbildning

Examination

170 frågors examination på 3,5 timmar

Läs mer

PMI Scheduling Professional (PMI-SP) Credential Handbook

Innehållsansvarig: Klas Skogmar

Sponsor av webbplats: Sökmotoroptimerat publiceringsverktyg från Initiva AB