CAPM - Certified Associate in Project Management

Allmänt

CAPM (Certified Associate in Project Management) inriktar sig främst mot studenter och projektledare i början av karriären.

En CAPM är en person som har visat grundläggande kunskaper och erfarenheter inom projektledning. En typisk CAPM kan vara:

  • Projektdeltagare

  • Student med eller utan högre utbildning

  • Projektledare i början av karriären med målet att uppnå PMP-certifiering

Krav och förutsättningar

Enligt de nya kraven på CAPM krävs ingen universitets- eller högskoleutbildning, vilket gör att den lämpar sig väl för studerande inom projektledning eller studenter som arbetar i projektform. Kandidater behöver heller inte visa upp erferenhet av projektarbete eller projektledning.

Det finns två olika sätt att kvalificera sig till CAPM-certifieringen:

Kategori 1
- 1500 timmars arbete i ett projektteam.

Kategori 2 
- Minst 23 timmars utbildning inom projektledning.

Mer detaljerad information finns i CAPM Credential Handbook.

Ansökan

För att kunna bli certifierad måste man först uppfylla antingen kravet på utbildning eller kravet på erfarenhet. Det sista steget för att bli CAPM är att bli godkänd på ett datorbaserat test (tentamen).

För att kunna bli certifierad måste man genomgå ett antal moment som beskrivs nedan:

  • Hämta CAPM Handbook.

  • Ansökan till CAPM kan bara göras online på PMI:s webbplats.

  • Efter 5-10 arbetsdagar sänder PMI ett s.k. "Eligibility letter" som visar att du är behörig för att genomföra testet.

  • Efter att du erhållit "Eligibility letter" kan du boka in när du vill göra testet. Anmälan görs på Prometrics webbplats.

Kostnad

Förberedelser

Officiella partners för utbildning

PMI CS har tecknat avtal med ett antal PMI REP som fungerar som våra officiella partners för utbildning inom projektledning och preparandkurser för PMP och CAPM i Sverige.

Rekommenderad litteratur

PMBOK Guide - Fourth Edition

Rekommenderad litteratur av PMI finner du hos PMI Marketplace.

Examination

PMP-tentamen i Sverige genomförs numera som CBT - Computer Based Testing, som är en form av tentamen där du sitter i en videoövervakad lokal och genomför testet direkt i en dator.

Testet, CAPM-tentamen, omfattar 150 flervalsfrågor som skall avklaras på tre timmar.

Innehållsansvarig: Klas Skogmar

Sponsor av webbplats: Sökmotoroptimerat publiceringsverktyg från Initiva AB